• Erajaya Swasembada, Tbk.

   Press Release

    
   PT Erajaya Swasembada Tbk rated “idA” with stable outlook 27 Apr, 2022
   PT Erajaya Swasembada Tbk rated “idA” with stable outlook 06 Oct, 2021

   Rating Rationale

    
   PT Erajaya Swasembada Tbk rated “idA” with stable outlook 30 May, 2022
   PT Erajaya Swasembada Tbk rated “idA” with stable outlook 20 Oct, 2021